Electroacupunctuur en electrometingen, een wereld van verschil

  • EA = Electroacupunctuur is het electrisch stimuleren via acupunctuurnaalden
  • EAV = Electroacupunctuur volgens Voll, is een meting, én maakt geen gebruik van naalden

 

Electroacupunctuur

Electroacupunctuur (EA) is het toepassen van elektrische stromen op acupunctuurpunten via de naald.
Electro-acupunctuur is een vernieuwende vorm van acupunctuur waarbij stroom op bepaalde naaldcombinaties wordt toegepast. In het Karlinski instituut in Zweden werd deze stimulatie uitgebreid onderzocht en kwam men tot de constatatie dat electro-acupunctuur een gelijkaardig effect als een pijnstiller heeft. Door het vrijkomen van bepaalde neurotransmittors (stoffen) in het menselijk lichaam, kan electro-acupunctuur pijnklachten verlichten zonder enige nevenwerking.
Men maakt gebruik van verschillende. stroomvormen (bifasisch, monofasisch, rechthoekig, insluipend, wisselstroom, gelijkstroom) De in het lichaam ingebrachte naalden worden door middel van elektrische geleidingskabeltjes met een stimulatietoestel verbonden waarbij de stroomimpulsen de werking van de naald versterken.

Electroacupunctuur is pas in de laatste jaren sterker in de belangstelling gekomen door een aantal onderzoeken van de Chinese professor HAN in Beiijng die fundamenteel onderzoek gedaan heeft op dit vlak en daarmee de verklaring van de effekten van de electroacupuncture een bredere basis heeft gegeven dan de oude theorie van Melzack en Kendall  die tot in de jaren 70 gebruikt werd als verklaring.

Belangrijke mededeling: Electro-acupunctuur onderscheidt zich héél duidelijk van de Electro-Acupunctuur-metingen volgens Voll, wat een systeem is om punten, producten ..etc uit te meten en te testen.  
Deze vorm van EA is er opgericht op:
  • stimulatie van punten
  • revalidatie
  • pijnstilling


Overleg en begeleiding met de klassieke geneeskunde/arts is zeker zinvol.


Je kan ook nog informatie vinden op therapeutelijst.be

Electrometingen Vol

  • Eind jaren veertig van de twintigste eeuw begon de Duitse arts en ingenieur dr. Reinhard Voll met het ontwikkelen van elektro-acupunctuur volgens Voll (EAV), ook wel bekend als Vollse acupunctuur, en als Elektro-Dermale Screening (EDS). 

  • Elektro-acupunctuur volgens Voll volgt het idee van de acupunctuur dat het lichaam is ingedeeld in meridianen, dat een energie-systeem in het lichaam uit balans kan raken, en dat problemen bij de acupunctuurpunten te meten zijn. Het begrip 'Zeigerabfall' staat centraal staat bij de EAV: bij de meting slaat de meter eerst uit en zakt dan terug. De uitslag, de mate van terugval en hoe snel dat gaat zijn voor de diagnose van belang.  
    Zoals ook in de reguliere geneeskunde empirisch, proefondervindelijk, veel ontdekt is, zo heeft hij gevonden, dat metingen aan acupunctuurpunten aan o,a. de handen, voeten en gelaat, een informatie geven over het biologisch functioneren van orgaandelen, of systemen, waar die punten een relatie mee hebben.
  • Acupunctuur sportacupunctuur opleiding  acupuncturist sportletsels sportbegeleiding acupunctuur, electroacupunctuur, opleiding, acupuncturist, Belgie, Nederland,